Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Bogate doświadczenie w sporach z ZUS pozwala na skuteczną reprezentację przedsiębiorców oraz pracowników w toku postępowań przed ZUS jak i postępowań sądowych przeciwko ZUS. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS. Kancelaria może poszczycić się sukcesami w
sprawach sądowych przeciwko ZUS z zakresu podlegania ubezpieczeniom, podstawy wymiaru świadczeń, prawa do zasiłku, wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wysokości emerytury czy też w sprawach z zakresu przeniesienia odpowiedzialności za nieopłacone składki na członków zarządu, wspólników spółek cywilnych i osobowych.

ADRES GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 116 C05-270 Marki

ADRES DODATKOWY

ul. Lisi Jar 5405-270 Marki

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek9.00-16.00(Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii)

mail

mariola.siluszyk-ulasiuk@adwokatura.pl

telefon

+48 781 958 611

NIP

5372445741
Jak trafić do Kancelarii