Prawo pracy

Oferujemy pomoc prawną w relacjach pracodawca – pracownik, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, doradztwo z zakresu prawa pracy, spory sądowe dotyczące zakazu konkurencji zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika, tworzenie umów zabezpieczających interesy
stron stosunku pracy, reprezentacja zarówno pracodawcy jak ipracownika w toku postępowań sądowych. Pamiętajmy, że umiejętne stosowanie przepisów prawa pracy może doprowadzić do wyeliminowania wielu problemów i ryzyk, a także zapewnić właściwą ochronę zarówno pracownikowi jak i pracodawcy.

Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne, prawo budowlane

Oferujemy prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Odnotowujemy liczne sukcesy, wynikające z doświadczenia w sporach z organami administracji publicznej, w szczególności przy stosowaniu przepisów prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska w związku z realizacją inwestycji dotyczących nieruchomości, w tym nieruchomości drogowych.

ADRES GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 116 C05-270 Marki

ADRES DODATKOWY

ul. Lisi Jar 5405-270 Marki

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek9.00-16.00(Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii)

mail

mariola.siluszyk-ulasiuk@adwokatura.pl

telefon

+48 781 958 611

NIP

5372445741
Jak trafić do Kancelarii