Prawo rynku kapitałowego, w tym obsługa prawna emisji akcji w drodze oferty publicznej
(crowdfunding)

Obsługa prawna rozwiązań biznesowych z zakresu rynku kapitałowego, obrotu instrumentami finansowymi (akcjami spółek akcyjnych). Wyróżnia nas doświadczenie  w obsłudze prawnej emisji publicznych akcji (crowdfundig), zakończonych sukcesem, poparte referencjami spółek akcyjnych. Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej emisją akcji w drodze crowdfundigu.
Świadczymy usługi doradztwa przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu papierów wartościowych. Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), opracowywanie ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonywanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obsługa korporacyjna, postępowania przed KRS
Opracowujemy dokumenty korporacyjne spółek z&nbspograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich, cywilnych, w tym umowy spółek oraz statuty. Dokonujemy rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz sporządzamy wnioski o wpis zmian w KRS. Oferta kancelarii obejmuje ponadto kompleksową obsługę reorganizacji prowadzonego biznesu, w tym zmiany strukturalne takie jak przekształcenia, podział, łączenie podmiotów. Zdobyte doświadczenie pozwala ponadto na oferowanie usług Kancelarii w zakresie pełnej obsługi prawnej transakcji M&A (fuzje i przejęcia) zapewniając wsparcie i doradztwo transakcyjne.
Obsługa prawna przedsiębiorców (firm)

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej, w tym w formie spółek prawa handlowego takich jak np. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Oferujemy bieżące doradztwo, konsultacje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w sprawach prawnych, z którymi firmy mierzą się w codziennej działalności. Zakres obsługi prawnej jest zawsze dobierany indywidualnie do Klienta, aby zapewnić najlepsze, profesjonalne wsparcie, zgodne z jego oczekiwaniami i profilem prowadzonej działalności.

Audyty prawne

Kancelarię wyróżnia doświadczenie w zakresie prowadzenia badań due diligence, ponadto oferujemy kompleksowe audyty prawne nieruchomości, spółek, przedsiębiorstw. Istotą audytu przedsiębiorstwa jest weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem. Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu.

Dochodzenie należności

Kompleksowa obsługa prawna procesów windykacyjnych zarówno z perspektywy wierzyciela jak i dłużnika, reprezentacja w toku postępowań egzekucyjnych przed komornikami sądowymi.
Ponadto świadczymy usługi z zakresu postępowania upadłościowego – ogłoszenie upadłości spółki, upadłość konsumencka.

Prawo oświatowe

ADRES GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 116 C05-270 Marki

ADRES DODATKOWY

ul. Lisi Jar 5405-270 Marki

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek9.00-16.00(Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii)

mail

mariola.siluszyk-ulasiuk@adwokatura.pl

telefon

+48 781 958 611

NIP

5372445741
Jak trafić do Kancelarii